Begin van de pagina
Service-gebied
Servicemenu
Hoofdinhoudsgebied

Verbouwingswerken in de terminal

Extra controlestroken en nieuwe sanitaire voorzieningen

Dortmund airport umbau
Begin augustus gaan er omvangrijke bouwwerkzaamheden in de terminal van start: de inrichting van twee extra veiligheidscontrolestroken dienen in de toekomst voor een vlottere en snellere afhandeling – in het bijzonder op drukke vertrektijden - zorgen.
De tweede toegang tot de veiligheidssluis wordt in het bereik van de huidige bistro „PiPaPo“ in het westen van de terminal ingericht. De bistro en ook de daarachter in de veiligheidszone gesitueerde rokerszone zullen voor de bijkomende controlestroken wijken.
Passagiers en bezoekers zullen blij zijn dat de rechts en links van de voormalige bistro gelegen sanitaire voorzieningen, in het kader van de bouwwerkzaamheden, eveneens vernieuwd worden.
Dortmund Airport zal trachten, eventuele ongemakken tijdens de bouwwerkzaamheden zo gering mogelijk te houden.
De bouwmaatregelen dienen tegen eind november voltooid te zijn.