Begin van de pagina
Service-gebied
Servicemenu
Hoofdinhoudsgebied

Onlinegeschillenbeslechting

Informatie over de online beslechting van consumentengeschillen volgens art. 14 lid 1 ODR-VO

1. Online beslechting
De Europese Commissie stelt een platform voor de online beslechting van consumentengeschillen ter beschikking dat bereik is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dit platform moet consumenten de mogelijkheid bieden om geschillen uit online overeenkomsten zonder tussenkomst van een rechtbank te regelen.

Ons e-mailadres voor klachten van consumenten luidt:
customer-service@dortmund-airport.de

2. Deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure volgens § 36 VSBG
We nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een erkende instantie voor consumentenbeslechting.