Begin van de pagina
Service-gebied
Servicemenu
  • Inschrijven voor nieuwsbrief
  • Informatiemateriaal
  • Veelgestelde vragen
  • Contactformulier opent in het dialoogvenster
Hoofdinhoudsgebied

Gegevensbescherming

Aanwijzingen voor de omgang met persoonlijke gegevens

1 Allgemeen

(1) Uw persoonlijke gegevens (bijv. aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres) worden door ons uitsluitend conform de wettelijke bepalingen verwerkt. De volgende voorschriften dienen ter informatie over de soort, de omvang en het doel van de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is alleen van toepassing op onze websites. 

(2) Wordt u via links op onder site naar andere sites geleid, informeert u zich daar dan over de omgang van die site met uw gegevens. 

(3) We gebruiken bij de overdracht van gegevens op onze website een SSL-gecertificeerde encryptie.

2 Gebruik van uw persoonlijke gegevens/standengegevens

(1) Uw persoonlijke gegevens, die u bij de bestelling van informatiemateriaal of bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief hebt opgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de samenstelling en verstrekking van de desbetreffende documenten/informatie. We geven deze gegevens uitsluitend voor dit doel en conform de bepalingen inzake gegevensbescherming voor opdrachtgegevensverwerking door aan bedrijven die in opdracht van ons werken.

(2) Indien uw persoonlijke gegevens vereist zijn voor de ondersteuning, inhoud of wijziging van een contractuele relatie (bijv. bij de bestelling van een langparkeerkaart), worden deze uitsluitend gebruikt voor de contractafhandeling. Na de volledige contractafhandeling worden uw gegevens geblokkeerd tegen verder gebruik. Na afloop van de belasting- en handelsrechtelijke voorschriften worden deze gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik. 

(3) Indien een derde optreedt als host van onze website, is er sprake van een opdrachtgegevensverwerking iSd § 11 BDSG. In dit geval wordt een desbetreffende schriftelijke overeenkomst met de derde gesloten inzake de naleving van de vereiste bepaling met betrekking tot gegevensbescherming. Indien de derde opdrachten uitbesteedt, dient deze dezelfde verplichtingen op te leggen aan de onderaannemer.

(4) Bovendien worden uw persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke grondslag niet aan anderen doorgegeven.

3 Informatie over cookies

(1) Wij gebruiken cookies om onze internetdiensten te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het werkgeheugen van uw computer. Deze bestanden worden na het sluiten van uw browser weer verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer staan (langdurige cookies) en herkennen u bij uw volgende bezoek aan de site weer. Hierdoor kunnen we een betere toegang tot onze site verzorgen. 

(2) Vóórdat er browsercookies worden gegenereerd, informeren we u over het gebruik ervan op de startpagina van onze website. Wenst u geen browsercookies te gebruiken, dan dient u het aankruisvakje met de tekst "Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Door het gebruik van onze diensten stemt u ermee in dat wij gebruik maken van cookies." met "OK" te bevestigen. U dient uw browser zo in te stellen, dat het opslaan van cookies niet wordt toegestaan. Onthoud dat u onze website in dit geval alleen beperkt of helemaal niet kunt gebruiken. Wanneer u alleen onze eigen cookies, maar niet die van onze dienstverleners of partners wilt accepteren, kunt u in uw browser de instelling "Cookies van derden blokkeren" selecteren.

4 Webanalyse met Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de V.S. en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze website echter actief is, wordt uw IP-adres hiervóór door Google, maar binnen de lidstaten van de Europese Unie of de lidstaten— die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de V.S. en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. 

(2) U kunt het opslaan van cookies via een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen, maar we willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browserplugin te downloaden en installeren.

(3) U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die in de toekomst het verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op  http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlhttp://www.google.com/analytics/terms/de.html  

We wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat_anonymizeIp();" om een geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zogenaamd IP-masking) te garanderen.

5 Webanalyse door ADTECH

(1) Op onze website gebruiken we ADTECH voor webanalyse. ADTECH werkt bij de verzameling en opslag van gegevens conform het Duitse gegevensbeschermingsrecht en voldoet aan de bepalingen van het Privacy Preferences Project (P3P), die door het World Wide Web Consortium zijn vastgelegd. Overeenkomstig deze richtlijnen verzamelt ADTECH op geen enkel moment persoonlijke gegevens over de gebruiker zonder diens uitdrukkelijke toestemming. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer.

Reclame is een belangrijke financieringsbron voor veel internetaanbiedingen en hoogwaardige inhoud. De advertentieserver ontvangt van de browser bepaalde informatie wanneer er een advertentie wordt opgevraagd. Hiermee wordt de levering van de advertentie aangestuurd. Het bepalen, inzamelen en gebruiken van dit soort informatie is onderhevig aan strenge gegevensbeschermingsrichtlijnen. In het kader van het Adserving-proces verzamelt ADTECH in opdracht van zijn klanten de volgende niet-persoonlijke gegevens door middel van een cookie: browsertype, besturingssysteem, datum en tijdstip, waarvoor een toepasselijke advertentie wordt aangeleverd.

(2) Door deze gegevens kan ADTECH de levering van advertenties meten. Bijvoorbeeld het aantal klikken op een advertentie of hoe vaak een bepaalde advertentie aan een afzonderlijke gebruiker is geleverd. Over deze gegevens kan ADTECH verslag uitbrengen tegenover zijn klanten. ADTECH aggregeert de in de individuele netwerken gewonnen gegevens in veel gevallen intern voor statistiekdoeleinden.

(3) ADTECH respecteert de anonimiseringswens van de gebruiker en het afzien van cookies. Klik hiervoor eenvoudigweg op de volgende link:  "Ad Cookie Opt-out" De ADTECH-advertentieserver plaatst dan geen advertentiecookies meer in uw browser.

Om uw voorkeuren met betrekking tot online advertenties op basis van gebruik overkoepelend te beheren, bezoekt u http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6 Webanalyse door IntelliAd

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst met bidmanagement van intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Om deze website correct vorm te geven en te optimaliseren worden geanonimiseerde gebruiksgegevens geregistreerd en geaggregeerd opgeslagen en worden uit deze gegevens gebruiksprofielen opgesteld door gebruik te maken van pseudoniemen. Bij het gebruik van intelliAd Trackings worden er lokaal cookies opgeslagen. U hebt als bezoeker van de website het recht om ook voor de toekomst bezwaar te maken tegen het opslaan van uw (anoniem geregistreerde) bezoekersgegevens. Gebruik hiervoor de intelliAd Opt-Out functie. 

7 Integratie van YouTube-video's, Google Maps en andere inhoud van derden

(1) Er zijn YouTube-video's in onze website geïntegreerd. De geïntegreerde videoclips maken bij oproepen vanaf de website cookies op de computer van de gebruiker aan. Wie het plaatsen van cookies voor het Google-advertentieprogramma heeft gedeactiveerd, dient ook bij het oproepen van YouTube-video's rekening te houden met dit soort cookies. YouTube legt echter ook niet-persoonlijke gebruiksgegevens vast in andere cookies. Wilt u dit voorkomen, dan dient u het in de browser te blokkeren.

(2) Onze website gebruikt de Google Maps-API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functie door de bezoeker van de website verkregen, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google: http://www.google.com/privacypolicy.html. Daar kunt u in het gegevensbeschermingscentrum ook uw instellingen wijzigen, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen.

Meer aanwijzingen over het beheer van de eigen gegevens in combinatie met Google-producten vindt u op de door Google beheerde website http://www.dataliberation.org/

(3) Tot slot is het mogelijk dat we op onze website nog andere inhoud van derden, zoals RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites integreren. Voor het gebruik van deze aanbiedingen is het nodig dat de desbetreffende aanbieder het IP-adres van de gebruiker bepaalt, omdat de inhoud zonder IP-adres niet aan de browser van de gebruiker kan worden verzonden. Het IP-adres is hierdoor vereist voor het weergeven van deze inhoud.

8 Nieuwsbrief – Aanmelding en afmelding

(1) Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Afmelden is te allen tijde mogelijk. Na het doorgeven van uw e-mailadres met via ons internetformulier ontvangt u van ons een e-mail met een bevestigingslink. Pas na de bevestiging via deze link is de aanmelding voor de nieuwsbrief voltooid. 

(2) Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de datum van aanmelding op. Dit wordt opgeslagen om aan te tonen dat uw e-mailadres niet door een derde zonder uw medeweten is opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

(3) U kunt uw instemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich via een klik op de afmeldlink in een van de nieuwsbrieven afmelden.

9 Facebook Custom Audiences

Bovendien maakt de website gebruik van de remarketingfunctie Custom Audiences van Facebook Inc. (Facebook). Daardoor kunnen gebruikers van de website in het kader van een bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere ook reclame in verband met hun interesses te zien krijgen op websites die eveneens gebruik maken van de procedure. We streven er daarbij naar u reclame te tonen die voor u interessant is om onze website voor u interessanter te maken.

Op basis van de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook op. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens door het gebruik van deze tool door Facebook worden verzameld en informeren u daarom volgens onze huidige kennis: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook informatie dat u de overeenkomstige website van onze internetpagina hebt opgeroepen of een melding dat u op onze website hebt geklikt. Voor zover u zich bij een dienst van Facebook geregistreerd hebt, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd bent resp. u niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en verdere identificatiekenmerken te weten komt en opslaat.

Deactivering van de functie Facebook Custom Audiences is hier en voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ mogelijk.

Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

10 New Relic

Op onze internetpagina wordt een plug-in van de webanalysedienst van New Relic gebruikt. Deze dienst wordt door New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, VS ter beschikking gesteld. Dit maakt het mogelijk om statistische beoordelingen van de snelheid van de website te registreren. Door de plug-in ontvangt New Relic de informatie dat een gebruiker de overeenkomstige pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Daarom worden door New Relic systeemgegevens over gebruikte add-ons, browsers alsook hard- en software en gebruiksinstellingen, zogenaamde applicatiegegevens verzameld, waarvoor cookies in uw browser worden ingesteld. Als u daarbij als gebruiker bij New Relic bent ingelogd, kan New Relic het bezoek aan uw account aldaar toewijzen. Indien u geen lid van New Relic bent, bestaat voor New Relic echter nog de mogelijkheid om uw IP-adres te weten te komen en op te slaan. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling alsook info over de verwerking en het gebruik van de gegevens door New Relic zijn net zoals instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers te vinden in de privacybepalingen van New Relic.

Als u lid bent van New Relic en niet wilt dat New Relic gegevens over u verzamelt op onze pagina‘s om deze te combineren met u ledengegevens bij New Relic, moet u voor het bezoek aan onze pagina‘s uitloggen bij New Relic.

11 Informatie

Krachtens de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Vragen hierover kunt u stellen via het volgende e-mailadres: datenschutz@dortmund-airport.de