Begin van de pagina
Service-gebied
Servicemenu
Hoofdinhoudsgebied

Bagage-opsporing

Zoek geraakte of beschadigde bagage.

Uw bagage werd beschadigd of kon na Uw aankomst niet gevonden worden? De medewerksters en medewerkers van gevonden voorwerpen/bagage-opsporing helpen U graag verder.

Neem a.u.b. in acht dat beschadigingen aan Uw bagage onmiddellijk aan Uw luchtvaartmaatschappij gemeld dienen te worden. Meldt U zich dus direct bij de balie van de bagage-opsporing, voordat U de bagage-uitgifte verlaat. U krijgt aldaar een schriftelijke bevestiging, die U absoluut dient te bewaren.