Begin van de pagina
Service-gebied
Servicemenu
Hoofdinhoudsgebied

Luchthavenbrandweer

De hulpdiensten op de luchthaven van Dortmund

Op de luchthaven van Dortmund zorgt een fulltime luchthavenbrandweer voor de brandbeveiliging. De fulltime brandweerlieden worden ondersteund door parttime brandweerlieden, samen vormen zij brandweerpost 7.

Als gevolg van de dienstverleningsovereenkomst tussen Dortmund Airport en de stad Dortmund, die in 2020 is gesloten, maakt de luchthavenbrandweer deel uit van de brandweer van de stad Dortmund. Het feit dat een openbare brandweer de brandbeveiliging op een luchthaven voor haar rekening neemt, is uniek in Duitsland en in Europa.

De luchthavenbrandweer op de luchthaven van Dortmund bestaat uit in totaal 46 hulpverleners. Het managementteam bestaat uit drie officieren in dagdienst: de wachtmeester en twee technische coördinatoren die zorgen voor de speciale aandachtspunten en eisen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

Het personeel van het fulltime bewakingsteam telt in totaal 35 collega's, die verdeeld zijn over twee bewakingsafdelingen. Acht van deze collega's hebben altijd dienst, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De twee wachtdiensten worden elk geleid door twee wachtdiensthoofden en komen dus overeen met de algemene organisatiestructuur van een brandweerpost van de gemeentelijke brandweer.

Tijdens de dienst wonen de collega's samen in de brandweerkazerne. Naast de operationele activiteiten onderhouden zij hun uitrusting in de werkplaats, verrichten zij aankopen en verzorgen zij de algemene administratie van de luchthavenbrandweer. Naast dagelijkse training, sporten in dienstverband en de operationele activiteiten, voorzien ze zichzelf van eten en staan ze 24 uur per dag klaar voor actie.

In noodsituaties worden de fulltime collega's van de luchthavenbrandweer ondersteund door een van de in totaal acht medewerkers van de grondverkeersdienst van de luchthaven. Deze collega's zijn opgeleid op alle gebieden van de luchthavenbrandweer en worden voortdurend bijgeschoold.

Naast het werk op de luchthaven hebben alle collega's ook regelmatig dienst in brandweerpost 3 van de gemeentelijke brandweer - als tegenprestatie worden de collega's van daar ingezet op Dortmund Airport. Door de constante uitwisseling van personeel en de voortdurende opleiding is de toereikendheid en de personeelsbezetting van de luchthavenbrandweer steeds gewaarborgd.

Het bevoegdheidsgebied van de luchthavenbrandweer bestrijkt het gehele terrein van Dortmund Airport en de bijbehorende gebouwen. De belangrijkste taak is te zorgen voor de brandbeveiliging van vliegtuigen overeenkomstig de richtlijnen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization - ICAO) en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (European Union Aviation Safety Agency - EASA).

De ICAO stelt de eisen vast voor gestationeerde brandweerkorpsen op alle burgerluchthavens ter wereld. Vliegtuigbrandbestrijding is, samen met het bergen van vliegtuigen, een van de klassieke voorbeelden van operationele activiteiten. De verantwoordelijkheid van brandweerpost 7 houdt niet op bij de grens van het terrein of de omheining. Het uitzendgebied omvat namelijk ook 1.000 meter voor en achter de verkeersdrempel van de start- en landingsbaan.

Het werkterrein van de luchthavenbrandweer omvat ook de terminal, de parkeergarages en de administratieve gebouwen van de luchthaven. In geval van alarm neemt brandweerpost 7 het onderzoek van de plaats van het incident over en neemt de eerste en onmiddellijke maatregelen totdat de volgende korpsen van de gemeentelijke brandweer arriveren.

Brandbeveiliging

De luchthavenbrandweer is ook verantwoordelijk voor preventieve brandbeveiliging. Verbouwingen worden door de brandweer begeleid van planning tot uitvoering. Zij geeft lasvergunningen af aan externe bedrijven en zet zo nodig brandwachten in. Technische installaties, zoals sprinklerinstallaties en rookafzuiginstallaties, moeten soms ook 's nachts worden geïnspecteerd, omdat deze niet tijdens de openingsuren van de luchthaven kunnen worden uitgevoerd. Bovendien krijgen alle medewerkers van de luchthaven regelmatig opleiding over brandveiligheid. Het gaat hierbij om opleiding in het gebruik van brandblussers en andere belangrijke onderwerpen op het gebied van brandveiligheid.

Verdrijven van vogels

Een atypische taak voor de brandweer is het verdrijven van vogels. De luchthavenbrandweer ondersteunt de landschapsarchitecten van de luchthaven bij het voorkomen van aanvaringen met vogels (vogelbestrijding). Op verzoek van de piloten, de toren of de verkeersleiding op de start- en landingsbaan moeten individuele vogels of hele zwermen vogels worden verjaagd, zodat de vliegoperaties niet worden gehinderd en er geen aéanvaringen met vogels kunnen plaatsvinden, d.w.z. een ongeluk tussen een vogel en een opstijgend of landend vliegtuig.

Reddingsdiensten

Met meer dan 2 miljoen vertrekkende en aankomende passagiers per jaar komen medische noodgevallen regelmatig voor. Voor de medische eerste hulp aan passagiers, bezoekers en personeel beschikt deze wachtpost over een zogenaamde first responder unit in de vorm van de "Medi-PKW". De Medi-PKW is uitgerust als een gewone ambulance en wordt bemand door een team van de luchthavenbrandweer. Tegelijkertijd wordt voor deze missies een ambulance van de gemeentelijke reddingsdienst opgeroepen. Zodra de situatie het toelaat, wordt de brandweer afgelost door de ambulancedienst, die dan de verdere behandeling en (indien nodig) het vervoer van de patiënt naar een ziekenhuis overneemt. 

De algemene basisopleiding en de voortgezette opleiding vinden gewoonlijk plaats in de brandweerkazerne.

Een speciaal kenmerk is de terugkerende echte brandtraining op het gebied van vliegtuigbrandbestrijding. Een dergelijke gespecialiseerde opleiding kan bijvoorbeeld worden gevolgd in het International Fire Training Centre in Teesside in het noordoosten van Engeland. Tijdens de opleiding, die verscheidene dagen duurt, worden onder bijna reële omstandigheden de tactische procedure voor het redden van mensen in vliegtuigen, de positionering van het voertuig en de training met de straalbuis geoefend.

Verder zijn de collega's ook getraind in het bergen van neergestorte vliegtuigen. Hiervoor volgen de medewerkers regelmatig opleidingen en trainingen samen met andere luchthavenlocaties. Als "altijd aanwezig" vertegenwoordigen zij ook het Federaal bureau voor onderzoek naar vliegtuigongevallen in geval van een ongeval, en sommige medewerkers zijn speciaal opgeleid in het beveiligen van vliegtuigen.

Wagenpark

Het EASA-brandbestrijdingspeloton voor het bestrijden van vliegtuigbranden bestaat uit een commandovoertuig (Einsatzleitwagen - ELW), twee vliegveldbrandbestrijdingsvoertuigen (Flugfeldlöschfahrzeug - FLF) en een hulpbrandbestrijdingsvoertuig (Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug - HLF). De volledige bezetting van de brandweer bestaat uit vier voertuigen.

Om ook bij technische storingen en reparaties aan een vliegveldbrandbestrijdingsvoertuig altijd operationeel te blijven, omvat de vloot van de luchthavenbrandweer in totaal drie vliegveldbrandbestrijdingsvoertuigen.