Begin van de pagina
Service-gebied
Servicemenu
Hoofdinhoudsgebied

Langere openingstijden toegestaan

Beperkte vluchtoperaties tussen 22 en 23:30 uur nu mogelijk

Flughafen dortmund vorfeld flugzeuge wizzair ryanair
De directie van Flughafen Dortmund GmbH ontvangt het volgende managementrapport over het besluit van het districtsbestuur van Münster om de bedrijfstijden te verlengen:

Luchthavendirecteur Udo Mager: "Het verheugt ons dat het districtsbestuur van Münster nu heeft besloten om de openingstijden van de luchthaven Dortmund te verlengen. Helaas hebben we geen goedkeuring gekregen voor de dienstregeling en vliegbewegingen die vanuit het oogpunt van de luchthaven vereist zijn.”

  • De nieuwe vertragingsregels staan met onmiddellijke ingang landingen tot 23.30 uur en take-offs tot 22.30 uur toe.
  • Vanaf nu kunnen er dagelijks vier geplande landingen plaatsvinden tot 23.00 uur, geplande starts nog slechts tot 22.00 uur.
  • Daarnaast is er ook een quotum van 16 vertraagde starts en landingen per maand tussen 22.00 en 23.30 uur.

In afwijking van de nu onmiddellijk van toepassing zijnde exploitatievergunning had de luchthaven van Dortmund als onderdeel van de vertragingsregeling een aanvraag ingediend voor het opstijgen tot 23.00 uur en voor een onbeperkt aantal geplande landingen tot 23.00 uur, alsmede voor vertraagde landingen tot 23.30 uur. De vorige vluchttijden voorzagen geplande vliegbewegingen tussen 6.00 uur en 22.00 uur en vertragingen tot 23.00 uur, beperkt tot 20 landingen per maand.

"We betreuren de wijziging die is aangebracht, maar zullen de opties die ons nog steeds ter beschikking staan, gebruiken om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de huidige behoeften van de luchtvaartmaatschappijen. Aangezien de OVG de oorspronkelijke goedkeuring van mei 2014 in haar arrest van december 2015 onwettig had verklaard, kon niet worden aangenomen dat de tijdelijk verlengde bedrijfsuren opnieuw en ongewijzigd zouden worden goedgekeurd. Daarom heeft Dortmund Airport op eigen initiatief al een aanpassing van de uitgebreide procedure doorgevoerd. Het feit dat de nu verleende bedrijfsurenvergunning nog steeds niet voldoet aan deze verkorte toepassing is duidelijk het gevolg van de restrictieve bepalingen van de motivering van het arrest inzake de afweging van de behoeften aan bescherming tegen geluidshinder en de belangen van het vervoer.

Waarschijnlijk zullen we de beslissing van het stadsdeelbestuur accepteren, omdat het in ieder geval de kansen biedt om de circulatie te optimaliseren en hubverbindingen te garanderen, ondanks verdere bestaande beperkingen door het quotasysteem en de definitie van de krappe bedrijfstijden.”

Procesverloop

Eind 2010 hadden de gemeenteraad van Dortmund en toezichtsraad al verzocht om een aanvraag in te dienen voor een verlenging van de bedrijfstijden vanwege de toegenomen vraag in het luchtverkeer. Nadat het Oberverwaltungsgerichtshof van Münster in zijn arrest van 3 december 2015 de goedkeuring van de districtsregering van Münster van 23 mei 2014 onwettig en niet-afdwingbaar had verklaard, heeft de luchthaven Dortmund een aanvullende procedure verzocht om de tekortkomingen te verhelpen. De districtsregering van Münster is hiervoor van alle nodige deskundige adviezen en analyses voorzien. De door de OVG in het arrest vastgestelde evenwichtstekorten vanaf 2015 zijn dus uit het oogpunt van de luchthaven geëlimineerd. Met de nu verleende goedkeuring heeft de regering van het district Münster slechts in beperkte mate de noodzaak van de gevraagde bedrijfstijden bevestigd.

Concurrentiesituatie

De gewijzigde bedrijfsuren, die onmiddellijk in werking treden, moeten nu worden gebruikt om de concurrentiepositie van de luchthaven Dortmund te versterken en de toekomst te stabiliseren. Als centrale locatiefactor vormen zij een belangrijk argument voor de verwerving van luchtvaartmaatschappijen en bestemmingen in gesprekken met luchtvaartmaatschappijen. Dortmund Airport en de aanpassingen daarvan blijven echter achter bij de concurrentievoorwaarden op de binnenlandse Duitse en Europese markten. Uit een vergelijking met de andere 21 internationale luchthavens in Duitsland blijkt dat Dortmund Airport de luchthaven met de strengste exploitatiebeperkingen blijft.

Geluidsbescherming

De geldende geluidsbeschermingszones worden nu door het Staatsbureau voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming van Nordrhein-Westfalen (LANUV) herzien. Op dit moment kan echter niet worden aangenomen dat er in de omgeving van de luchthaven nog meer claims voor structurele maatregelen ter bescherming tegen geluidshinder zullen ontstaan. Dortmund Airport speelt een ondergeschikte rol in de geluidsactieplanning van de stad Dortmund vanwege de relatief lage geluidsproblemen en geluidseffecten in vergelijking met het weg- en spoorverkeer, aangezien de door het NRW-ministerie van Milieu vastgestelde grenswaarden niet worden bereikt.