Begin van de pagina
Service-gebied
Servicemenu
Hoofdinhoudsgebied

Laatste vergadering van de raad van toezicht met Guntram Pehlke

Na 17 jaar gaat de voorzitter en chef van DSW21 met pensioen

Verabschiedung pehlke
Afscheid van de voorzitter van de raad van commissarissen van Dortmund Airport Guntram Pehlke, van links naar rechts Ludger van Bebber, directeur van Dortmund Airport, Guntram Pehlke, voorzitter van de raad van commissarissen, Rüdiger Schmidt, vice-voorzitter en lid van de raad van bestuur ©Landes

De laatste vergadering van de raad van toezicht van Flughafen Dortmund GmbH vond plaats op vrijdag 17 maart 2023, onder voorzitterschap van Guntram Pehlke. Het is zeventien jaar geleden dat Pehlke in 2006 tot lid van de raad van toezicht en voorzitter werd gekozen.

Sindsdien is er veel gebeurd: Dortmund Airport is sinds 2015 de op twee na grootste luchthaven van Noordrijn-Westfalen en speelt sinds 2019 een belangrijke rol op regionaal niveau. Na een recordjaar in 2019 legde de coronapandemie begin 2020 het vliegverkeer in Duitsland en internationaal bijna lam en moest in april 2020 arbeidstijdverkorting op Dortmund Airport worden ingevoerd. Vanaf juli 2020 begon het weer beter te gaan op Dortmund Airport – met herstelpercentages die gemiddeld aanzienlijk hoger waren dan op de andere commerciële luchthavens in Duitsland. Met zijn passagiersaantallen en het voorlopige jaarresultaat schreef Dortmund Airport in 2022 een nieuw recordjaar en voldeed twee jaar voor de deadline aan de EU-eis om eind 2024 een evenwichtig bedrijfsresultaat te kunnen voorleggen.

Speciale gebeurtenissen zoals het WK 2006, de doop van het Lufthansa-vliegtuig "Dortmund" in mei 2018, de thuisbasis de Airbus van het BVB-team en de aannemer voor het nieuwe politiegebouw sinds 2021 vielen ook tijdens de ambtstermijn van Guntram Pehlke. Als voorzitter van de raad van toezicht heeft hij meegemaakt, begeleid en mede vorm gegeven aan wat er op Dortmund Airport gebeurde. "We willen de heer Pehlke bedanken voor zijn grote inzet, zijn vooruitziende blik bij alle beslissingen en de vertrouwensvolle samenwerking. We wensen hem het allerbeste voor het nieuwe hoofdstuk in zijn leven, vooral een goede gezondheid en tijd voor familie en vrienden", zegt luchthavendirecteur Ludger van Bebber. 

Implementatie van infrastructuur- en investeringsmaatregelen met een blijvend effect

De stapsgewijze vervanging van zeven dieselaangedreven luchttrappen door krachtige modellen met elektrische aandrijving, waartoe in juni 2019 is besloten en die vanwege Corona is gepauzeerd, komt weer in een stroomversnelling en de aanschaf van nog een elektrisch aangedreven vliegtuigtrekker bevindt zich al in het gunningsproces. Dortmund Airport nam in 2017 de eerste elektrische vliegtuigtrekker in gebruik. Sindsdien overtuigt hij in het dagelijks gebruik met zijn hoge prestaties, ongecompliceerde bediening en lage onderhoudseisen.

De installatiewerkzaamheden voor de overeengekomen bouw van twee fotovoltaïsche installaties van 1700 vierkante meter op de daken van verschillende vliegtuighangars zijn in februari 2023 begonnen. Het doel van het gebruik van de systemen is om tot 200 ton CO²-uitstoot per jaar te besparen in vergelijking met traditionele elektriciteitsaankopen.