Begin van de pagina
Service-gebied
Servicemenu
Hoofdinhoudsgebied

Positief bedrijfsresultaat EU

Dortmund Airport voldoet 2 jaar eerder dan gepland aan de richtlijnen van de EU

Flughafen dortmund unternehmen 1

Met 2,586 miljoen passagiers behaalde Dortmund Airport in 2022 het op één na beste resultaat in zijn geschiedenis. Alleen in 2019 (2,719 miljoen) maakten er meer passagiers gebruik van de luchthaven. Met een herstelpercentage van 95 % ten opzichte van 2019 stond Dortmund Airport daarmee bovenaan in de top 10 van luchthavens in Duitsland, die een gemiddeld herstelpercentage van ongeveer 65 % noteerden.

Deze positieve trend zet zich begin 2023 voort - zowel in januari als in februari waren de passagiersaantallen hoger dan in 2019.

Voorlopig jaarresultaat

Het verwachte jaarresultaat voor 2022 is min 8,5 miljoen euro. Daarmee is het resultaat van vorig jaar van min 15,6 miljoen euro bijna gehalveerd. Bovendien behaalde Dortmund Airport met 1,4 miljoen euro voor het eerst het door de richtlijnen van de EU vereiste positieve bedrijfsresultaat (jaarresultaat exclusief afschrijvingen, rente en overheidskosten). Daarmee voldoet de luchthaven eerder dan gepland aan de verplichtingen van de sinds april 2014 geldende richtlijnen inzake staatssteun om in 2024 een evenwichtig bedrijfsresultaat te behalen. De EU is momenteel van plan deze termijn met 3 jaar te verlengen tot 2027 vanwege de pandemie. "Ondanks de grote uitdagingen konden we in 2022 het beste bedrijfsresultaat van de afgelopen 20 jaar behalen. Door aan de vereisten van de EU te voldoen, hebben wij een belangrijke mijlpaal bereikt. De start in het jaar 2023 geeft ons vertrouwen in een verdere positieve ontwikkeling. Toch blijft het kader erg onstabiel - zowel wat betreft de operationele kwesties van beschikbaarheid van personeel als de geopolitieke risico's van de oorlog in Oekraïne en de nog steeds hoge inflatie. De basis van dit succes is de sterke loyaliteit van passagiers aan onze locatie, de goede luchtvaartmix en de buitengewone inzet van onze medewerkers", aldus luchthavendirecteur Ludger van Bebber.

Ook Guntram Pehlke, CEO van DSW21 en voorzitter van de Raad van Toezicht van Flughafen Dortmund GmbH, is bijzonder verheugd: "Dit is een groot succes - niet alleen voor de luchthaven, maar voor de hele DSW21 Groep en voor de stad Dortmund. De uiterst positieve reizigersontwikkeling, ondanks Corona en de oorlog, toont aan dat het aanbod precies aansluit bij de vraag in het Ruhrgebied. En het positieve EU-resultaat bewijst dat de luchthaven van Dortmund, in tegenstelling tot alle onheilsprofetieën, wel degelijk economisch kan worden geëxploiteerd." Pehlke bedankt in het bijzonder de medewerkers: "De medewerkers hebben een moeilijke tijd achter de rug, die ze met veel inzet en teamgeest glansrijk hebben doorstaan."

De definitieve resultaten zullen worden gepresenteerd in de vergadering van de Raad van Toezicht in juni 2023, na afronding van de controle en vaststelling van de jaarrekening 2022.